Vandringer i Odense / Odense Å Vandring

Odense Å Vandring

 Odense Å Vandring

Søndag d. 3. november 2019.
  
Start Abildgårdskolen, Gillestedvej 15, 
5240 Odense NØ.
Distancer. 6 og 11 km. start kl. 09,00 -11,00
               17 og 23 km. start kl. 09,00- 10,00
 
Pris: IVV startkort 20,00 kr.
                 Diplom  25,00 kr.
 
 Vandringen er åben for alle med gyldigt startkort.
Ikke medlemmer af Fodslaw er velkomne.
Deltagelse sker på eget ansvar.
Hunde i snor må gerne medtages.
Kortskitse over ruterne fås ved start. Ruterne er afmærket med Fodslawpile og -bånd.
 
Bodil Hertzum