Øvrige aktiviteter / Generalforsamling

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling:
13. feb. 2019. kl. 19,00
Bolbro Brugerhus, Stadionvej
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning. v. formanden.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 31. jan. 2019.
5. Valg.
6. Evt.
 
Efter kaffen vil der blive afholdt et "Minibanko"-spil.
 
 
                                             
Palle Hertzum Petersen