Øvrige aktiviteter / Generalforsamling

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling:
13. feb. 2019. kl. 19,00

Tak til de 33 fremmødte.

Alle valg til bestyrelsen blev genvalg.
Eneste nyvalg er til festudvalget hvor Grethe Sølvbjerg er stoppet. Ny er Hanne Dyhr.                               
Palle Hertzum Petersen